เริ่มทำแบบทดสอบ

#ข้อควรระวังและคำแนะนำ

  • กรุณาอ่านคำถามภาษาไทยให้รอบคอบก่อนทำแบบทดสอบแต่ละข้อ
  • ท่านควรตอบคำถามจาก ความรู้สึก "ชอบ" ในปัจจุบันเท่านั้น
  • ไม่ตอบตามความอยากที่จะเป็นในอนาคต หรืออิงกับอดีตที่ผ่านมา
  • ควรเลือกคำตอบแรกที่เข้ามาในใจเสมอ และอย่าใช้เวลานาน และไม่สามารถย้อนกลับไปตอบคำถามข้อที่ผ่านมาแล้วได้